Viesnīcām

Sadaļā “Viesnīcām” ir piedāvāti vairāki matraču modeļi, kas ir ieteicami lietošanai sociālās institūcijas, piemēram, kopmītnes un internātskolās. Kā arī viesnīcās, moteļos, un citos dzīvošanas un nakšņošanas kompleksos. Dotās kategorijas matraču cenas tiek noteiktas individuāli, atkarībā no nepieciešamā produkcijas daudzuma un Pasūtītāja individuālām prasībam. Jebkurš matraču modelis var tikt izgatavots nestandarta izmēros vai formā, kā arī ar iebūvēto koka rāmi.

Foam

Multi Energy Q

Sommier TFK

TFK Energy Q couch

TFK HR couch

TFK JOY

TFK PPU 18

HR TOP

Cuprum Top

Luna-4

H2O protect

Multi Joy

Multi Silence

Scroll to Top